Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Sosial Elmler
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Sosial Elmler

2020/№1

MÜNDƏRİCAT

TARİX

Əli FƏRHADOV Mirzə Mülküm Xanın həyat və yaradıcılığına baxış

Ənvər MƏMMƏDOV XX əsrin 20-ci illərində Zaqatala və Sığnaq qəzaları arasındakı torpaq mübahisəsinə dair  

İsmayıl HACIYEV Atropatena dövləti və Naxçıvan

Mais ƏMRAHOV 1941-1945-ci illər müharibəsində faşizm üzərində qələbədə Azərbaycan xalqının rolu

Selcan MƏMMƏDZADƏ Manna dövlətinin inzibati-ərazi bölgüsü, şəhərləri və qalaları

Hüseyn RƏHİMLİ XVIII əsrin ikinci yarısında Qubalı Fətəli xanın yeritdiyi birləşdirmə siyasəti və dövlətçilik yaradılması istiqamətində göstərdiyi siyasi və diplomatik fəaliyyət

Cəbi BƏHRAMOV Azərbaycanın Xəzər neftinin hasil olunmasına başlanılması tarixi (1825-1949)

ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA

Nəcəf MÜSEYİBLİ Soyuqbulaqda Xalkolit və İlk Tunc dövrü kurqanlarında arxeoloji qazıntılar

Vəli BAXŞƏLİYEV Azərbaycanın neolit mədəniyyətinin xüsusiyyətləri

FƏLSƏFƏ VƏ HÜQUQ

Nigar QASIMOVA Prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqi prosesində reabilitasiyanın rolu

Samirə DADAŞOVA Antropoloji böhran: fəlsəfi-etik diskurs

SİYASİ ELMLƏR

Akif MARİFLİ Terrorizm və media: qarşılıqlı təsir

Günel MƏLİKLİ Qaçqın, məcburi köçkünlər və şəhid ailələrinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması dövlətinən
mühüm məqsədidir

Ramilə DADAŞOVA Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini nizama salması istiqamətində fəaliyyəti

Südabə HÜSEYNOVA Rus tədqiqatçısı V.L.Veliçkonun “Qafqaz” (Rus işi və tayfalararası məsələlər) əsərində ermənilərin etno-psixoloji xüsusiyyətləri

Tamam CƏFƏROVA Görkəmli ictimai-siyasi və dövlət xadimi Mehriban xanım Əliyevanın Azərbaycan Respublikasında qadın siyasətinin həyata keçirilməsində rolu

SOSİOLOGİYA

Zeynəb HƏCƏMOVA İdarəetmədə sosial qavrayışın insan amilinə təsirinin sosial-psixoloji xüsusiyyətləri

Səadət MƏMMƏDOVA Sosial dövlət: dünyada və Azərbaycanda inkişaf perspektivləri

RESENZİYALAR

İlqar Niftəliyev və Natiq Məmmədzadənin Vaqif Abışovun “Türkiyə 1918-1920-ci illərdə: məğlubiyyətdən qələbəyə doğru (“Azərbaycan” qəzetinin materialları əsasında)” adlı kitabına resenziyası